Korekta prac – słowa mylone

 Korekta prac – słowa mylone

Korekta prac – słowa mylone. Sprawdzanie prac dyplomowych to nie tylko poprawa tekstu pod kątem błędów interpunkcyjnych czy ortograficznych, ale również korekta pojedynczych słów, których znaczenie nie pasuje do kontekstu zdania. Z czego wynikają tego rodzaju pomyłki? Zwykle z niezrozumienia sensu wyrazów lub pośpiechu, kiedy to bardzo łatwo zamienić ze sobą podobnie brzmiące wyrazy. Dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną porcję słów, które często bywają ze sobą mylone. Jedną z częściej pojawiających się pomyłek jest używanie słowa odwieść zamiast odwieźć. Dlatego warto raz na zawsze zapamiętać, że wyrazu odwieść używamy w kontekście nakłonienia kogoś do porzucenia jakiegoś zamiaru (np. Chciał odwieść ją od tego pomysłu). Natomiast słowo odwieźć stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że podrzucaliśmy kogoś autem w dane miejsce (np. Mogę odwieźć Cię dziś do domu). Choć większość chemików i fizyków nie ma problemów z tym duetem, słowa te są często mylone przez adeptów innych dziedzin. Dobrze więc zapamiętać, że magnes oznacza metal, który przyciąga inne metale, z kolei magnez to jeden z pierwiastków, którego skrót z tablicy Mendelejewa zna praktycznie każdy. Znając różnicę w znaczeniu tych słów, o wiele łatwiej nie popełnić już błędu i zaoszczędzić czas na sprawdzanie pracy dyplomowej. Czym się różni parafraza od peryfrazy? Otóż pierwsza z nich oznacza przetworzenie wypowiedzi czy sztuki teatralnej, które zachowuje przy tym związek z pierwotną wersją. Z kolei peryfraza to nic innego jak wyrażenie eufemistyczne, zastępujące dane określenie innym. Nie chcąc nigdy więcej pomylić decydenta z dysydentem, dobrze zapamiętać sens każdego z tych słów. Decydent to zatem osoba, która posiada prawo do decyzji (np. z uwagi na zajmowane stanowisko czy kompetencje). Natomiast dysydent oznacza cierpiącego prześladowania opozycjonistę w państwie, które nie respektuje demokratycznych zasad rządzenia. W kontekście militarnym, kampania oznacza działania wojenne, a kompania grupę żołnierzy. Muszę jednak zaznaczyć, że słowo kampania ma również inne znaczenie i odnosi się do różnych zorganizowanych działań prowadzonych w konkretnym celu (np. kampania wyborcza, kampania reklamowa). Jak się okazuje, poprawa pracy dyplomowej dotyczy nawet drobnych błędów i pomyłek, które powodują zabawne nieporozumienia językowe. Jednak redagowanie tekstu to poważne zadanie, dlatego żaden profesjonalny korektor z pewnością nie spojrzy z przymrużeniem oka na zmienione słowa.
Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.