Korekta prac – kiedy używamy małej litery?

5/5 - (1 vote)

Korekta prac – kiedy używamy małej litery? Na lekcjach języka polskiego zwykle uczymy się o tym, kiedy stosować wielką literę. Rzadko kiedy natomiast przerabiamy materiał, w którym pojawiają się zasady pisowni małą literą. I choć sprawa wydaje się prosta, korekta prac dyplomowych pokazuje, że czasem i z tym zagadnieniem bywa problem. Dlatego dziś, trochę przewrotnie, przygotowałam dla Was krótką powtórkę z reguł użycia małej litery.

Ogólna zasada głosi, że małą literą zapisujemy wszystkie wyrazy pospolite (a więc te, które nie są nazwami własnymi). Do tego rodzaju nazw zaliczamy również:

Dni tygodnia – poniedziałek, wtorek, piątek lub niedziela zawsze zapisujemy małą literą. Jednak pamiętajcie, że w przypadku świąt (np. Środa Popielcowa, Wielki Czwartek czy Poniedziałek Wielkanocny) nazwy dni tygodnia należy pisać wielką literą.

Nazwy urzędów, instytucji czy zakładów – użyte w kontekście pospolitym zapisujemy małą literą. Dla przykładu: To w tej szkole zdawałam maturę. To jest bank, do którego należę. Jeśli jednak w swojej pracy licencjackiej piszecie o konkretnej instytucji, słowo to wraz z jego pełną nazwą powinniście napisać wielką literą. Na przykład: Szkoła Podstawowa nr 2, Narodowy Bank Polski, Szpital im. Janusza Korczaka. W innym wypadku, czeka Was niewielka korekta pracy dyplomowej pod tym kątem.

Małą literą piszemy również nazwy żołnierzy z różnych wojsk (np. ułan) czy nazwy godności np. premier, prezydent, dyrektor, marszałek. Osoby, które tworzą prace z zakresu prawa, z pewnością zainteresuje przy tym drobna uwaga. Jeśli w tekście prawnym wskazuje się na nazwę urzędu jednoosobowego, wówczas w jej zapisie należy posłużyć się wielką literą, np. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu.

Wasz tekst czeka poprawa, jeśli w pracy dyplomowej nazwy mieszkańców wsi, miast czy osiedli zapiszecie wielką literą. Podobnie w przypadku posługiwania się tytułami naukowymi – każdy z nich (np. licencjat, magister, inżynier) należy bowiem zapisać małą literą. Do grupy wyrazów pospolitych zaliczamy również nazwy pojęć i terminów geograficznych (np. równik, równoleżnik) i nazwy stron świata.

Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik rozwiał część Waszych wątpliwości, jeśli chodzi o zapisywanie słów małymi literami. Co prawda, lista nie jest kompletna, więc wkrótce spodziewajcie się drugiej części przewodnika. W końcu chodzi o to, by poznać wszystkie zasady, dzięki którym korekta pracy magisterskiej lub licencjackiej nie będzie potrzebna.

5/5 - (1 vote)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.